OUD HUSET

Vi tror att alla människor, oavsett ålder, med rätt intresse och vilja, kan lära sig att spela ett nytt instrument. Vårt syfte är att lära och visa upp fin konst i form av musik där vår huvudfokus kommer att ligga på det orientaliska instrumentet Oud.

Vårt mål är att på lång sikt integrera den orientaliska musiken i västvärldens musik och skapa ett större intresse och kännedom om Oud.

Oudhuset.se består av två organisationer: Kulturföreningen Oud Huset och Oud Huset AB.

— Kulturföreningen Oud Huset är en ideell förening som erbjuder musikkurser för barn och vuxna inom oud, violin, gitarr, piano och trummor.

Föreningen håller även i musikevent, musikkonserter och uppträdanden i Oud Husets lokaler. Det är Oud Husets egna band samt andra inbjudna artister och band som kommer att uppträda under konserterna.

— Oud Huset AB håller på med försäljning av orientaliska samt andra musikinstrument såsom; oud, violin, gitarr, trummor, keyboard mm.

Tillbehör till instrumenten är också en del av vår försäljning. Vi erbjuder även en introduktionsbok för oud instrument för nybörjare.

Vad är Oud?

Oud eller ud, även känt som korthalsluta är ett päronformat stränginstrument som härstammar från Mesopotamien för flera tusen år sedan. Oud spreds sedan till Mellanöstern, Ryssland och Kina. Oud är ett väldigt vanligt instrument i både traditionell och ny arabisk musik och har vanligtvis 11 stycken sen- eller nylonsträngar placerade i par, inom fackterminologin kallade “körer”.

Den lägsta bassträngen är enkel, även om det förekommer varianter med parsträngar även i basregistret. Instrumentet är bandlöst med kort mensur, vilket ger ett mjukt och svajande ljud. Oudinstrumentet har tre oktaver och stora möjligheter att spela nästan all typ av musik.

Tillgänglighet 

Föreningen fyller tillgänglighet genom att den tar hänsyn till människor med olika funktionsnedsättningar och gör det möjligt för dem att delta på lika villkor som andra. Föreningen säkerställer att lokaler och andra utrymmen är lättillgängliga och anpassade för personer med rörelsehinder, att information och kommunikation är tillgänglig för personer med syn- eller hörselnedsättningar, eller att aktiviteter är anpassade för personer med annan funktionsnedsättning. Föreningen har riktlinjer eller policy för tillgänglighet och har en person ansvarig för att arbeta med frågor som rör tillgänglighet.

Vi jobbar ständigt att utveckla tillgänglighet i mån av ekonomiska och tidsaspekter.

 

GDPR 

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Föreningen följer GDPR , den skyddar medlemmarnas personuppgifter på ett riktigt sätt, det vill säga så att medlemmarnas integritet respekteras och skyddas. GDPR innebär att föreningen ha ett bra skydd för medlemmarnas personuppgifter, att medlemmarna måste ge sitt samtycke innan föreningen samlar in personuppgifter och att medlemmarna har rätt att få information om vilka personuppgifter föreningen har samlat in om dem. Föreningen informerar om vilka ändamål personuppgifterna kommer att användas för och vilka rättigheter medlemmarna har när det gäller personuppgifter.